Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, ponieważ zawiera on warunki, które zgadzasz się związać, jeśli nadal używasz “Living Pure Natural Online Store”. Poniższe warunki i postanowienia (“warunki”) odnoszą się do korzystania z tego “żywego czystego sklepu internetowego” oraz do wszelkich zakupów dokonywanych przez “żywy czysty naturalny sklep internetowy”.

W przypadku sprzeczności między warunkami korzystania a niniejszymi warunkami, pierwszeństwo mają te ostatnie. Niniejsze warunki i warunki użytkowania obowiązują między Tobą a Living Pure Natural (Team Shine International Ltd), (Living Pure Natural “”, “my” lub “nas”), których siedziba znajduje się w Nantwich Cheshire CW5 7nw, Zjednoczone Królestwo. Prosimy o zajęcie się wszelkimi skargami, zapytaniami lub korespondencją na temat niniejszych warunków lub Living Pure Natural Online Store, do kontaktów wymienionych na naszej stronie kontaktowej.

Ta strona jest obsługiwana przez Team Shine International Ltd Trading jako Living Pure Natural (zarejestrowany numer 07958628) z zarejestrowanego adresu.

Kupowanie żywych czystych® naturalnych produkty

Kryteria kwalifikowalności do zamówienia:

Produkty można kupować wyłącznie:

 • Dostępne do sprzedaży i szczegóły, które pojawiają się na Living Pure Natural Online Store
 • Do dostawy do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Wykluczanie adresów skrytek pocztowych
 • Światowy
 • Do użytku osobistego, samodzielnie lub przez zamierzonego odbiorcę (-ów) produktów. Living Pure Natural zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, że ma uzasadnione przyczyny wierzyć jest do dalszej sprzedaży innych niż poprzez kanały dystrybucji zatwierdzone przez Living Pure Natural.

Szczegóły dotyczące produktów dostępnych do zakupu (w tym ich ceny) są określone w sklepie Living Pure Natural Online Store. Living Pure Natural podejmuje wszelką uzasadnioną starannością w celu zapewnienia, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny produktów pojawiających się w Living Pure Natural Online Store są poprawne w momencie, gdy odpowiednie informacje są umieszczane na Living Pure Natural Online Store. Mimo, że dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać żywy czysty naturalny sklep internetowy, jak to możliwe, informacje pojawiające się w określonym czasie nie zawsze mogą odzwierciedlać pozycję dokładnie w momencie złożenia zamówienia.

Zamawianie produktów:

 • Po wybraniu produktów, które chcesz zamówić, kliknij przycisk “checkout” na końcu procesu finalizowania transakcji.
 • Po kliknięciu przycisku “checkout”, dokonali Państwo wiążącej oferty sprzedaży towarów. Twoja oferta na tym etapie jest nadal przedmiotem naszej akceptacji. W celu zaakceptowania Twojej oferty, otrzymamy zezwolenie od firmy obsługującej karty kredytowe na kwotę wyszczególnionych na stronie podsumowania zamówienia. Nie przyjmujemy środków z Twojej karty na tym etapie, chociaż kwota dostępna do wydania zostanie zmniejszona przez zezwolenie. Jest to normalny proces z bankami. Jeśli Twoja karta kredytowa nie powinna udzielić zezwolenia, Twoje zamówienie nie będzie dalej przetwarzane.
 • Living Pure Natural otrzyma wiadomość E-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia produktu.
 • Living Pure Natural będzie E-mail ponownie, aby potwierdzić, że zamówione produkty są wysyłane do Ciebie.
 • Uznaje się, że zaakceptowaliśmy Twoją ofertę, a odpowiednia umowa sprzedaży dla zamówionych przez Ciebie produktów jest zawarta pomiędzy Tobą a żyjącym czystym naturalnym tylko po wysłaniu do Ciebie produktów, zgodnie z opisem w wiadomości E-mail z potwierdzeniem wysyłki.
 • Living Pure Natural może odmówić lub nie być w stanie przetworzyć zamówienia, jeśli:
 • Zamówiony produkt jest wycofany lub nie jest już dostępny.
 • Karta kredytowa nie udziela zezwolenia na zapłatę ceny zakupu.
 • Nie spełniasz kryteriów zamówienia określonych powyżej.

Anulowanie kontraktu i zwrotów

1) Anulowanie zamówienia

Użytkownik może zmienić zdanie i anulować zamówienie w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od dnia otrzymania towarów. Jeśli zdecydujesz się anulować zamówienie, zwrócimy Ci:

 • pełną cenę zakupu

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się anulować zamówienie, będziesz musiał zwrócić towar w zamówieniu do nas w idealnym stanie. Living Pure Natural nie zwróci kosztów wysyłki zwrotnej (koszt zwrotu towaru do nas), a jeśli nie zwrócisz nam towarów, możemy pobierać opłaty.

2) uszkodzone lub wady produktów i nieprawidłowych zleceń

Użytkownik może wymienić swoje towary lub uzyskać pełen zwrot kosztów, jeśli towar w zamówieniu jest uszkodzony lub wadliwy po otrzymaniu, lub jeśli otrzymane towary nie są towarami, które pierwotnie zamówiłeś.
Przy zwrocie uszkodzonych, błędnych lub nieprawidłowych zleceń zwrócimy:

 • Pełna cena zakupu.
 • Opłaty za dostawę (koszt początkowej dostawy do Ciebie).
 • Opłaty za zwrot (koszt zwrotu towaru do nas) przy produkcji paragonu. Alternatywnie zorganizujemy do odbioru towarów od Ciebie na nasz koszt.

Podczas wymiany uszkodzonych, błędnych lub nieprawidłowych zleceń, będziemy:

 • Wysyłka towarów zamiennych do Ciebie bezpłatnie.
 • Zwrot opłat za zwrot (koszt zwrotu towaru do nas) po otrzymaniu paragonu.

3) jak zwrócić towar

 • Towary można zwrócić w kraju, w którym zostały zakupione, kontaktując się z centrum obsługi klienta pocztą elektroniczną.
 • Alternatywnie możesz zwrócić swoje towary, wraz z dokumentacją dostawy, do Living Pure Natural, Team Shine International Ltd Store. *

W przypadku zwrotu towarów wymagane będą następujące informacje:

 • E-mail potwierdzający zawierający numer referencyjny transakcji
 • Dokumentacja dostawy zawierająca numer dostawy
 • Wykaz i opis zwracanych towarów
 • Powód do zwrotu towarów
 • W przypadku zwrotu towarów pocztą prosimy również o:
  • Kompletny formularz zwrotów
  • Wpływy wykazujące wszelkie opłaty za zwrot w przypadku ubiegania się o pełny zwrot kosztów za uszkodzone, wadliwe lub nieprawidłowo dostarczone towary

Jeśli zwracasz towar pocztą:

 • Dotarcie przesyłki do nas może potrwać do 7 dni.
 • Zwrócone towary będą przetwarzane w ciągu dwóch (2) dni roboczych od otrzymania
 • Należy zachować należytą ostrożność przy pakowaniu paczki i zwróceniem go w taki sposób, aby towary nie były uszkodzone w transporcie
 • Zaleca się korzystanie z nośnika, który oferuje możliwość śledzenia i ubezpieczenia

4) pozostać w kontakcie

Chcielibyśmy, abyś był na bieżąco z naszymi ekscytującymi nowymi produktami, promocjami i kampaniami imprezami i wartościami. Aby być na bieżąco, wystarczy zarejestrować swój adres e-mail u nas.

5) jak się z nami skontaktować.

Nasze dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie kontaktowej.

Ogólne

Living Pure Natural zastrzega sobie prawo do:

 • Modyfikować lub wycofywać, tymczasowo lub na stałe, Living Pure Natural Online Store (lub dowolną jego część) z powiadomieniem lub bez powiadomienia; Living Pure Natural nie ponosi odpowiedzialności wobec państwa lub osób trzecich za takie modyfikacje lub wycofanie; Lub
 • Zmiana warunków od czasu do czasu, a dalsze korzystanie z Living Pure Natural Online Store (lub jakiejkolwiek jego części) po takiej zmianie uznaje się za akceptację takiej zmiany. Obowiązkiem użytkownika jest regularna kontrola w celu ustalenia, czy warunki zostały zmienione. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakąkolwiek zmianę warunków, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Living Pure Natural Online Store.
 • Jeśli Living Pure Natural powinien zmienić niniejsze warunki, Twoje zamówienie będzie podlegać warunkom i postanowieniu w dniu i godzinie złożenia zamówienia.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za bezprawną lub niewykonalną, wówczas postanowienie to zostanie uznane za usunięte z warunków, a pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostaną w pełnej mocy. Prawo angielskie ma zastosowanie do niniejszych warunków, a wszelkie spory dotyczące warunków rozstrzygane są przez sądy angielskie.

Ważne dla wszystkich klientów

Oświadczenia te nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration dla naszych produktów
Produkty te nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, leczenia lub zapobiegania chorobom.