W Living Pure Natural traktujemy ochronę Twoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko; adres; numer telefonu; Data urodzenia; adres e-mail; numer karty kredytowej; płeć; preferencje językowe; preferencji dotyczących kategorii towarów) bardzo poważnie.
Zbieramy dane osobowe przekazane nam dobrowolnie i przetwarzamy je w następujących celach (“cele”):

 • Aby ukończyć transakcje z Tobą i zarządzać członkostwem w naszym programie lojalnościowym klienta w stosownych przypadkach
 • na bezpośredni rynek, za zgodą użytkownika
 • zrozumienie i analizowanie naszej sprzedaży oraz Twoich potrzeb i preferencji
 • rozwijanie, ulepszanie, rynek i dostarczanie produktów i usług spełniających Twoje potrzeby
 • Aby umożliwić Ci uczestnictwo w promocjach i konkursach
 • Aby umożliwić Ci uczestnictwo w badaniach klientów lub grupach fokusu
 • do przetwarzania wymiany lub zwrotów produktów
 • do ulepszania naszych sklepów
 • odpowiedzi na prośby lub skargi.

Możemy przechowywać lub przetwarzać takie dane osobowe bezpiecznie w dowolnym miejscu na świecie, tak długo, jak jest to konieczne do celów i możemy dzielić się nimi tylko z franchisingobiorcami, spółkami zależnymi i poddostawcami Living Pure Natural oraz z innymi firmami w grupie.

Z zastrzeżeniem zgody użytkownika, możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów, w tym za pośrednictwem naszych sklepów, systemów lojalnościowych naszych klientów oraz za pośrednictwem Internetu, a także za pośrednictwem różnych środków, takich jak poczta, e-mail, telefon, faks lub wiadomości tekstowe, z zastrzeżeniem Preferencji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, pisząc do nas w sposób opisany w naszej korespondencji lub kontaktując się z nami.

Nasze podejście do prywatności

W Living Pure Natural uznajemy, że ochrona Twoich danych osobowych jest bardzo ważną zasadą budowania zaufania i utrzymywania dobrych relacji z Tobą. W niniejszej polityce prywatności pierwsza osoba (“my”, “nasz”, “nas”, “nasz”) oznacza “Living Pure Natural” lub którąkolwiek z jej oddziałów połączonych z marką (krótko mówiąc, “Living Pure Natural”) odpowiedzialna za gromadzenie danych osobowych i związana niniejszą Polityka prywatności. Druga osoba (“ty”, “Twój”, “Twój”) oznacza użytkownika jako klienta lub ogólnie osobę dostarczającego dane osobowe lub inne informacje będące przedmiotem niniejszej polityki prywatności.
This Privacy Policy details our commitments and your rights regarding the Processing of your Personal Information in line with applicable legislation.
We are responsible for the Personal Information under our control, including Personal Information disclosed by us to a Vendor (often referred to as the data processor). “Vendor” in this Privacy Policy means in relation to Personal Information any person or entity (other than an employee of Living Pure Natural ) who Processes the Personal Information on behalf of Living Pure Natural “Processing”, in relation to Personal Information, means for example obtaining, recording, holding or using the Personal Information anywhere in the world or carrying out any operation or set of operations on the Personal Information, including (a) organisation, adaptation or alteration of the Personal Information, (b) retrieval, consultation or use of the Personal Information, (c) disclosure of the Personal Information by transmission, dissemination or otherwise making available, or (d) alignment, combination, blocking, erasure or destruction of the information or data; As a business we wish to be able to communicate with our customers worldwide, and may have to process customer personal data anywhere in the world. This policy complies with the highest legal standards around the world, and in particular, among others, with European data protection legislation, which generally sets some of the highest standards worldwide for the protection of personal data. If the Processing takes place outside of the European Economic Area (“EEA”, which includes all the countries of the European Union, as well as Iceland, Norway and Liechtenstein), where the data protection laws may not provide an equivalent level of protection to those in the EEA, we will arrange for appropriate security measures to be in place to ensure a comparable level of protection for your Personal Information. In particular we will abide by this Privacy Policy when transferring your Personal Information outside of the EEA and will make sure that recipients of data transfers outside of the EEA are aware of this Privacy Policy and comply with it.
In certain specific instances, this Privacy Policy may also be supplemented by additional policies and terms, or by short Privacy Statements used in connection with particular purpose(s) or on various forms, which we may identify to be applicable.
We take every measure to provide a comparable level of protection for Personal Information should the information be Processed by a Vendor.
By providing your Personal Information, you consent to the collection and use or otherwise Processing (including disclosure) of your Personal Information in the manner and for the Purposes described in this Privacy Policy.

About Information Collection

We communicate with you through a variety of means and channels, including through our stores, our customer loyalty schemes, through the internet (via our information or selling web sites) or through our direct selling business and whether by post, email, phone, fax, or text messaging on your mobile phone, although we do generally note that our preferred means of communication is email which has the least impact on the environment. Such communications may involve giving to you, as well as receiving information from you. Some of the information that we receive is personally identifiable information (as defined below), while some information (particularly information collected through your access of our web sites) is non-personally identifiable information (as described below). This Privacy Policy is primarily concerned with the Processing of personal information.
We provide you with information that explains why the Personal Information is needed and how the Personal Information will be processed.

Personal Information

W Living Pure Natural ograniczamy ilość i rodzaj gromadzonych przez nas informacji do tego, co jest niezbędne do określonych celów i nie zbieramy twoich danych osobowych, chyba że użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio) dostarczy nam go dobrowolnie.
Chociaż dokładne szczegóły zebranych danych osobowych będą się różnić w zależności od konkretnego celu, możemy zazwyczaj zbierać następujące dane osobowe z lub w stosunku do Ciebie:

 • Nazwa
 • Adres
 • Numer (y) telefonu
 • Data urodzenia
 • adres e-mail
 • numer karty kredytowej
 • Płci
 • preferowany język
 • Preferencje dotyczące kategorii towarów
  numer dowodu osobistego lub krajowy numer ubezpieczenia (tylko na rynkach, na których jest to właściwe zgodnie z lokalnym prawem lub zwyczajami).

Kiedy gromadzone są dane osobowe i jak jest używany?

W żywej czystej naturalnej gromadzimy dane osobowe do następujących celów (“cele”):

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia określonych celów, dla których zostały zebrane. Przechowujemy dane osobowe zgodnie z naszymi wytycznymi, procedurami i zasadami oraz zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym spółkom zależnym w ramach grupy Living Pure Natural lub sprzedawcy, jak wyjaśniono powyżej. Te spółki zależne będą traktować Państwa dane osobowe jako poufne, zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i będą przetwarzać takie dane osobowe wyłącznie w celach i w warunkach określonych Niniejszym dokumencie.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub wymóg właściwego organu.
Oprócz powyższego, możemy od czasu do czasu pracować nad konkretnymi inicjatywami ze starannie wybranymi firmami/organizacjami zewnętrznymi (poza Living Pure Natural, aby dzielić się możliwościami z Tobą. Jeśli to zrobisz, poinformujemy Cię w momencie takich inicjatyw, że jeśli zdecydujesz się na przesłanie jakichkolwiek danych osobowych, będzie ona dzielona z wybranymi firmami/organizacją i zrobi to tylko za Twoją uprzednią zgodą.
Zawsze będziesz mieć możliwość wyrażenia zgody (opt in) na informacje udostępniane zgodnie z sekcją, a wybrane firmy/organizacje zostaną dostatecznie zidentyfikowane, aby umożliwić podjęcie świadomej decyzji. W przypadku wyrażenia zgody (opt in), a następnie odwiedzenia stron internetowych takich firm/organizacji, nie możemy kontrolować, w jaki sposób wykorzystują lub w inny sposób przetwarzają wszelkie dane osobowe, które bezpośrednio do nich dostarczasz. Przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych zawsze zachęcamy do sprawdzenia warunków i zasad ochrony prywatności swoich witryn.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie tych informacji użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie w przyszłości, kontaktując się z nami w sposób podany w poniższej sekcji.
Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, które zostały określone przed jego użyciem lub gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub w celu podjęcia kroków na żądanie przed e umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do innych celów prawnych.
Rozwijając naszą działalność, możemy sprzedawać lub kupować sklepy lub aktywa. W takich transakcjach dane osobowe mogą być jednym z przeniesionych aktywów biznesowych. Ponadto, w przypadku nabycia Pure Natural lub zasadniczo wszystkich jego aktywów, pliki danych zawierające dane osobowe będą jednym z przeniesionych aktywów.
Zgoda klienta (opt in-Anuluj subskrypcję)
Zdecyduj się: My w Living Pure Natural nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów, które nie zostały wcześniej określone, chyba że wcześniej uzyskaliśmy Twoją zgodę lub jeśli taki cel nie jest wymagany przez prawo.
Zgoda na dostarczenie danych osobowych nie jest warunkiem dla naszej sprzedaży produktu dla Ciebie, chyba że wymagane informacje są zobowiązane do spełnienia wyraźnie określony i uzasadniony cel.
W szczególności będziemy dążyć do wyraźnej uprzedniej zgody (opt in) przed wysłaniem do Ciebie marketingu.
Rezygnacja z subskrypcji: w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie (ogólnie przetwarzanie) Twoich danych osobowych przez (i) kontaktowanie się z nami w sposób określonych w sekcji, poniżej lub (II) pisania do nas w określony sposób (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą, wiadomości tekstowych itp.), zgodnie z naszymi komunikatami lub w odpowiednich formularzach, które mogły być podpisane (np. dla naszego programu lojalnościowego). Jeśli masz jakiekolwiek obawy, w odniesieniu do funkcji anulowania subskrypcji, które udostępnimy Państwu, zgodnie z niniejszą sekcją, prosimy o kontakt na adres lub nośnik pokazany w sekcji kontakt z nami.
Jeśli wcześniej zdecydowałeś się na otrzymywanie od nas korespondencji komercyjnej zgodnie z powyższymi zasadami, a także stając się członkiem naszego programu lojalnościowego, jeżeli Twoje członkostwo w takim systemie zakończy się z jakiegokolwiek powodu, nie będziemy tego robić, aby sugerować automatyczny zażądać rezygnacji z subskrypcji, a my założymy, że mamy Twoją stałą zgodę, chyba że wyraźnie zrezygnujesz z subskrypcji, jak przewidziano w powyższej sekcji.

Przystępując do Ciebie zgadzasz się, że Living Pure Natural może korzystać z wiadomości e-mail, które dostarczają do wysyłania aktualizacji. Będzie to zazwyczaj w formie biuletynów e-mail. Podany e-mail jest do publikacji z profilem, plugin używany do rejestracji członkostwa na tej stronie wymaga wiadomości e-mail, zanim będzie można opublikować. W przeciwnym razie nie sprzedajemy ani nie udostępniamy naszej listy subskrybentów. Aby zrezygnować z tych e-maili prosimy o poinformowanie administratora raz dołączył. Będziesz nadal otrzymywać indywidualne komunikaty odnoszące się do Ciebie sporadycznie. Zazwyczaj będzie to potwierdzenie szczegółów w celu spełnienia naszego wymogu posiadania aktualnych subskrybentów listy

Dokładność informacji

Żyjemy Pure Natural Zachowaj dane osobowe jako dokładne, kompletne i aktualne w razie potrzeby, biorąc pod uwagę jego wykorzystanie i interesy naszych klientów.
Użytkownik jest odpowiedzialny za informowanie nas o zmianach w danych osobowych oraz o zapewnienie, że takie informacje są dokładne i aktualne.
Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie
Klienci mają prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu (do przetwarzania) przechowywanych przez nas danych osobowych oraz do otrzymania konta z jego wykorzystania i ujawnienia. Zalecamy, aby wszystkie prośby klientów o dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Living Pure Natural były dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chociaż nie będziemy narzucać formalnego wymogu w tym względzie. Możemy jednak zażądać od użytkownika dostarczenia nam dodatkowych informacji, które są dla nas niezbędne do zaspokojenia Państwa prośby.
Odpowiadanie na żądanie klienta (w celu uzyskania informacji zwykle odbywa się bez lub przy minimalnym koszcie dla klienta. Jednakże, £10 opłaty za rozsądne poniesione koszty mogą być pobierane w odpowiedzi na piśmie. Żądane dane osobowe są przekazywane Klientowi w formie, która jest ogólnie zrozumiała.
Zmieniamy dane osobowe zawarte w naszej bazie danych lub gdzie indziej w razie potrzeby, gdy osoba z powodzeniem wykazuje nieścisłość lub niekompletność danych osobowych. Zmiana może wiązać się z korektą, usunięciem lub dodaniem informacji oraz powiadomieniem osoby trzeciej, której dane zostały ujawnione. Możemy jednak nie być w stanie zmienić informacji o zakupie lub zwrócić informacji o transakcjach.
Data wejścia w życie i zmiany w polityce prywatności
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności od czasu do czasu. Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej polityki prywatności, będziemy publikować te zmiany na naszej stronie internetowej, aby nasi użytkownicy byli zawsze świadomi, jakie informacje Zbieramy od nich, jak z nich korzystać, i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy te informacje stronom trzecim. Strona główna w niniejszej polityce prywatności oznacza stronę główną firmowej strony internetowej Living Pure Natural (w skrócie “Web Site”), obecnie znajduje się pod następującym adresem: https://livingpurenatural.com
Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy, że chcemy wykorzystywać dane osobowe w jakimkolwiek celu innym niż lub oprócz celu (-ów) wymienionego w niniejszych zasadach (powyżej) lub od tego podanego w czasie, gdy te informacje zostały zebrane, powiadomimy Cię drogą elektroniczną , chyba że nie mamy adresu e-mail, w którym to przypadku będziemy wykorzystywać wszelkie inne środki komunikacji dostępne dla nas w zależności od danych kontaktowych, które nam dostarczyli. Będziemy postępować tylko z takim użyciem, jeśli otrzymamy Twoją zgodę w odniesieniu do takich dodatkowych pursposes (nie wcześniej przekazane, lub nie wcześniej zawarte w niniejszej polityce.
Sprawy specyficzne dla Internetu
Linki do innych stron
Strona internetowa lub dowolny z Living Pure Natural różne inne strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron trzecich będących własnością i obsługiwanych stron internetowych lub zasobów internetowych. Po kliknięciu na jeden z tych linków kontaktujesz się z inną stroną internetową lub zasobem internetowym. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie kontrolujemy tych innych stron internetowych lub zasobów internetowych, ani ich gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania (przetwarzania) Twoich danych osobowych.
Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych innych witryn, aby dowiedzieć się, jak zbierają i wykorzystują informacje o Tobie.

Dzieci

Nigdy nie będziemy świadomie zbierać ani zabiegać o dane osobowe osób poniżej szesnastu lat (16) bez uprzedniego uzyskania weryfikowalnej zgody rodzica. Jeśli jesteś w wieku poniżej 16 lat, nie powinieneś dostarczać nam informacji. Jeśli dowiemy się, że osoba poniżej 16 lat dostarczyli nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzica (jak może być w przypadku, gdy informacje są udostępniane za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych), usuniemy takie dane osobowe z naszych plików.

Przestrzeganie prawa

Living Pure Natural ma procedury w celu otrzymywania i odpowiadania na zapytania dotyczące Living Pure Natural polityki i praktyk związanych z obchodzeniem się z danymi osobowymi wszelkie skargi lub zapytania powinny być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i skierowane, jak pokazano w w poniższej sekcji.
Living Pure Natural bada wszystkie skargi. Wnioski będą rozpatrywane odpowiednio, jeśli skarga zostanie uznane za uzasadnione, podejmujemy odpowiednie środki w celu rozwiązania tej kwestii, w tym, w razie potrzeby, zmiany swoich polityk i praktyk.
Kontakt z nami
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności lub praktyk gromadzenia danych opisanych w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:
Pocztą elektroniczną [email protected]
Przypominamy, aby nie wysyłać za pomocą niezaszyfrowanych środków (takich jak e-mail) poufnych informacji, takich jak hasła, dane karty kredytowej itp.

Zgodność z Rodo

Data ostatniej zmiany: 20 kwietnia 2018

Przeglądając stronę www.livingpurenatural.com i inne strony lub mini-strony należące do Living Pure Natural Group (każda z tych stron jest określana jako “Strona”), zgadzasz się, że możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe.

Głęboko wierzymy w poufność. Dlatego projektujemy i zapewniamy nasze usługi, biorąc pod uwagę ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, ich wykorzystanie oraz sposób ochrony tych danych i praw użytkownika.

Jakie dane gromadzimy na naszej stronie internetowej?

Jeśli jesteś tylko odwiedzającym naszą stronę internetową, Living Pure Natural nie gromadzi Twoich danych osobowych, z wyjątkiem korzystania z plików cookies.

W szczególności gromadzimy i przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, hasło, numer telefonu, dane logowania i dane przeglądania, przeglądane produkty, roszczenia i inne dane osobowe, które dostarczasz nam bezpośrednio.

Obowiązkowy lub opcjonalny charakter danych jest oznaczony gwiazdką, gdy dane są zbierane. Niektóre dane są automatycznie zbierane przez Twoje działania na stronie internetowej.

Kiedy?

Zbieramy informacje, które nam dostarczasz, w szczególności gdy:

Przeglądanie naszych witryn i aplikacji oraz wyświetlanie produktów
tworzysz, zmieniasz lub uzyskujesz dostęp do swojego konta osobistego
Wypełnij formularz kontaktowy lub Zastosuj się do naszych ofert pracy
Skontaktujemy się z naszym biurem obsługi klienta
Odbiorcy danych

Dane zebrane w naszych witrynach i aplikacjach są przeznaczone wyłącznie dla grupy Living Pure Natural Group.

Mogą być one przekazywane spółkom, które są spółkami zależnymi grupy lub spółkom – podwykonawcom – które Living Pure Natural wykorzystuje do świadczenia usług. Wszelkie wnioski swoich usługodawców o zapewnienie ścisłej poufności i środków ochrony danych. Po zakończeniu przetwarzania, informacje są chronione umowami, które wymagają od stron trzecich przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z instrukcjami i z postanowieniami niniejszego zobowiązania do zachowania poufności, poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich środków bezpieczeństwa i poufności.

Jak wykorzystujemy zebrane dane

Zebrane przez nas dane pozwalają nam dostarczać, zarządzać, chronić i ulepszać nasze produkty i usługi, rozwijać nowe i chronić zarówno naszych użytkowników, jak i samych siebie. Dane te są również wykorzystywane do wysyłania informacji, które uważamy za interesujące dla Ciebie, w tym informacji na temat produktów, usług, promocji i innych nowości i wydarzeń związanych z Living Pure Natural, o ile jest to zgodne z lokalnymi obowiązującymi przepisami.

Sieci społecznościowe

Korzystanie z sieci społecznościowych oraz usług lub aplikacji Living Pure Natural za pośrednictwem tych portali społecznościowych może prowadzić do gromadzenia i wymiany pewnych danych między sieciami społecznościowymi a Living Pure Natural. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych portali społecznościowych w celu upewnienia się, że użytkownik jest świadomy informacji, które mogą gromadzić i wysyłać do nas za pośrednictwem swoich stron i aplikacji, a także celów związanych z użytkowaniem danych, w szczególności reklam. W sieciach społecznościowych można konfigurować i bezpośrednio kontrolować dostępność i poufność danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie Twoich danych przez portale społecznościowe do ich własnych celów.

Pliki cookie

Ta strona używa plików cookies, aby zwiększyć wydajność i zapewnić lepszą jakość przeglądania.

“Ciasteczko” to niewielki fragment informacji, który możemy udostępnić Twojej przeglądarce, gdy jesteś na naszej stronie. Pliki cookie nie są używane do określania tożsamości użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam monitorować nawyki przeglądarki w naszej witrynie w celu określenia preferowanej lokalizacji i języka użytkownika, a następnie skierować go natychmiast do właściwej strony głównej, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie z naszej strony, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby móc je odrzucić lub ograniczyć ich akceptację. Jeśli jednak chcesz anulować wszystkie pliki cookie przeglądarki, nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich opcji oferowanych przez naszą stronę.

Bezpieczeństwo informacji

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić się przed jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem do przechowywanych danych lub jakąkolwiek zmianą, ujawnieniem lub nieautoryzowanym zniszczeniem tych danych. Living Pure Natural ogranicza dostęp do danych osobowych wyłącznie pracownikom, którzy potrzebują takich informacji do uruchamiania, rozwijania lub ulepszania usług firmy.

Tożsamość administratora danych

www.livingpurenatural.com

ADRES FIRMY W WIELKIEJ BRYTANII
43 Mottram Drive, Nantwich, Cheshire, CW5 7NW,
Wielka Brytania
Nr rejestracyjny firmy: 07958628
Napisz do nas: [email protected]

NIEMIECKI ADRES FIRMY
Juliuspromenade 46, 97070 Wurzburg
Tel.: + 49 931 53335
Rejestracja firmy HRB Nr. 9325
IDENTYFIKATOR UST (UE VAT): DE 253984813
Napisz do nas: [email protected]
Zmiany

Living Pure Natural zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie najnowszej wersji tego dokumentu informacyjnego.