Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα προϊόντων.
Εάν ένα στοιχείο της παραγγελίας σας δεν είναι διαθέσιμο, θα σας αποστέλλουμε το μέρος της παραγγελίας σας που είναι διαθέσιμο. Όταν αυτό το στοιχείο καταστεί διαθέσιμο, θα σας αποστέλλουμε την υπόλοιπη παραγγελία σας.
Τα έξοδα αποστολής για την παραγγελία σας δεν επιστρέφονται και βασίζονται στο βάρος των ειδών που παραγγέλνει και στην τοποθεσία σας. Η ημερομηνία παράδοσης για την παραγγελία σας μπορεί να διαφέρει λόγω των πρακτικών αποστολής μεταφορέα, της θέσης παράδοσης, της μεθόδου παράδοσης και της ποσότητας των ειδών που παραγγέλθηκαν, και επιπλέον η παραγγελία σας μπορεί να παραδοθεί σε ξεχωριστές αποστολές.
Πρόσθετες χρεώσεις αποστολής ενδέχεται να ισχύουν ανάλογα με την τοποθεσία σας και το μέγεθος της παραγγελίας σας. Είστε υπεύθυνοι για όλους τους φόρους που ισχύουν για την παράδοση της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένου του φόρου πωλήσεων, του φόρου προστιθέμενης αξίας, των τελωνειακών δασμών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στα είδη που παραγγείλατε κατά την παράδοση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 5 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.