Στην ζωντανή αγνή φυσική παίρνουμε την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών (όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το φύλο, την προτίμηση γλώσσας και τις προτιμήσεις κατηγοριών εμπορευμάτων) πολύ σοβαρά.
Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε εθελοντικά και τα επεξεργαζόμαστε για τους ακόλουθους σκοπούς (“σκοποί”):

 • Για να ολοκληρώσετε συναλλαγές μαζί σας και να διαχειριστείτε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών, όπου ισχύει
 • να κατευθύνετε την αγορά σε εσάς, με την άδειά σας
 • να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τις πωλήσεις μας, καθώς και τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας
 • ανάπτυξη, ενίσχυση, αγορά και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας
 • να σας επιτρέψουν να συμμετέχετε σε προωθήσεις και διαγωνισμούς
 • για να σας επιτρέψουν να συμμετέχετε σε ομάδες έρευνας ή εστίασης πελατών
 • για την επεξεργασία ανταλλαγών ή επιστροφών προϊόντων
 • για τη βελτίωση των καταστημάτων μας
 • να απαντούν σε αιτήματα ή παράπονα.

Μπορούμε να κρατάμε ή να επεξεργαζόμαστε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με ασφάλεια οπουδήποτε στον κόσμο, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς και μπορούμε να τα κοινοποιούμε μόνο σε δικαιοδόχους, θυγατρικές και υπεργολάβους Living Pure Natural και με άλλες επιχειρήσεις στο Ομάδα.

Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης σας, μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω διαφόρων καναλιών, μεταξύ άλλων μέσω των καταστημάτων μας, των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών μας και μέσω του Διαδικτύου, και μέσω διαφόρων μέσων, όπως δημοσίευση, email, τηλέφωνο, Φαξ ή μήνυμα κειμένου, με την επιφύλαξη της Προτίμηση. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή γράφοντας σε εμάς με τον τρόπο που εξηγείται στις επικοινωνίες μας ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Η προσέγγισή μας για την ιδιωτικότητα

Στην Living Pure Natural αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι μια πολύ σημαντική αρχή για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση μιας καλής σχέσης μαζί σας. Στην παρούσα πολιτική απορρήτου, το πρώτο άτομο (“εμείς”, “μας”, “εμείς”, “δικό μας”) υποδηλώνει τη Living Pure Natural ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, όλες συνδεδεμένες με την επωνυμία (εν συντομία, “Living Pure Natural “) υπεύθυνη για τη συλλογή των προσωπικών Πληροφορίες και δεσμεύεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Το δεύτερο άτομο (“εσείς”, “δικό σας”, “δικό σας”) δηλώνει ότι είστε ο πελάτης, ή γενικά το άτομο που παρέχει προσωπικές πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, όντας το αντικείμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει λεπτομερώς τις δεσμεύσεις μας και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Είμαστε υπεύθυνοι για τις προσωπικές πληροφορίες υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν από εμάς σε έναν προμηθευτή (συχνά αναφέρεται ως επεξεργαστής δεδομένων). “Προμηθευτής” στην παρούσα πολιτική απορρήτου σημαίνει σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες κάθε πρόσωπο ή οντότητα (εκτός από έναν εργαζόμενο Living Pure Natural ) ο οποίος επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες για λογαριασμό του Living Pure Natural “Επεξεργασία”, σε σχέση με Προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η απόκτηση, καταγραφή, κατοχή ή χρήση των προσωπικών πληροφοριών οπουδήποτε στον κόσμο ή η εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας ή συνόλου λειτουργιών στις προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων (a) organisation, adaptation or alteration of the Personal Information, β) ανάκτηση, διαβούλευση ή χρήση των προσωπικών πληροφοριών, γ) γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή με άλλο τρόπο διάθεσης ή δ) ευθυγράμμιση, συνδυασμός, αποκλεισμός, διαγραφή ή καταστροφή των πληροφοριών ή των δεδομένων · Ως επιχείρηση επιθυμούμε να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο και μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Αυτή η πολιτική συμμορφώνεται με τα υψηλότερα νομικά πρότυπα σε όλο τον κόσμο, και ιδίως, μεταξύ άλλων, με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, η οποία γενικά θέτει ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται εκτός του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου («ΕΟΧ», η οποία περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν), όπου η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων δεν μπορεί να παρέχει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας για αυτών στον ΕΟΧ, θα φροντίσουμε να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλιστεί συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Ειδικότερα, θα τηρήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου κατά τη μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών εκτός του ΕΟΧ και θα διασφαλίσουμε ότι οι παραλήπτες των μεταβιβάσεων δεδομένων εκτός του ΕΟΧ γνωρίζουν την παρούσα πολιτική απορρήτου και συμμορφώνονται με αυτήν.
Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με πρόσθετες πολιτικές και όρους, ή με σύντομες δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με συγκεκριμένους σκοπούς ή με διάφορες μορφές, τις οποίες ενδέχεται να προσδιορίσουμε ως εφαρμόσιμες.
Παίρνουμε κάθε μέτρο για να παρέχουμε ένα συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας για τις προσωπικές πληροφορίες σε περίπτωση που οι πληροφορίες υποβληθούν σε επεξεργασία από έναν προμηθευτή.
Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, συναινείτε στη συλλογή και χρήση ή με άλλο τρόπο επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης) των προσωπικών σας πληροφοριών με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Πληροφορίες για τη συλλογή πληροφοριών

Επικοινωνούμε μαζί σας μέσω μιας ποικιλίας μέσων και καναλιών, μεταξύ άλλων μέσω των καταστημάτων μας, των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών μας, μέσω του Διαδικτύου (μέσω των πληροφοριών μας ή της πώλησης ιστοσελίδων) ή μέσω της επιχειρηματικής μας άμεσης πώλησης και είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω email, τηλεφώνου, Φαξ , ή μηνύματα κειμένου στο κινητό σας τηλέφωνο, αν και γενικά σημειώνουμε ότι το προτιμώμενο μέσο επικοινωνίας μας είναι το email που έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τέτοιες επικοινωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή σε εσάς, καθώς και τη λήψη πληροφοριών από εσάς. Ορισμένες από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (όπως ορίζονται παρακάτω), ενώ ορισμένες πληροφορίες (ιδίως πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της πρόσβασής σας στις ιστοσελίδες μας) είναι μη ταυτοποιήσιμα προσωπικά στοιχεία (όπως περιγράφεται παρακάτω ). Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά κυρίως την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.
Σας παρέχουμε πληροφορίες που εξηγούν γιατί χρειάζονται οι προσωπικές πληροφορίες και πώς θα υποβληθούν σε επεξεργασία οι προσωπικές πληροφορίες.

Προσωπικές πληροφορίες

Εμείς στη Living Pure Natural περιορίζει το ποσό και το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε σε αυτό που είναι απαραίτητο για τους προσδιορισεις σκοπούς και δεν συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός εάν εσείς (άμεσα ή έμμεσα) μας το παρέχετε οικειοθελώς.
Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται θα ποικίλλουν ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό, ενδέχεται συνήθως να συλλέγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες από ή σε σχέση με εσάς:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός πιστωτικής κάρτας
 • Φύλο
 • προτίμηση γλώσσας
 • προτιμήσεις κατηγορίας εμπορευμάτων
  αριθμό ταυτότητας ή τον εθνικό αριθμό ασφάλισης (μόνο σε αγορές όπου αυτό ενδείκνυται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ή το έθιμο).

Πότε συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες και πώς χρησιμοποιούνται;

Εμείς στο Living Pure Natural συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς (“σκοποί”):

Κρατάμε μόνο προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να ικανοποιήσουμε τους συγκεκριμένους σκοπούς, για τους οποίους συλλέχθηκαν. Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τις δικές μας κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες και αρχές και σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες θυγατρικές στο πλαίσιο Living Pure Natural ομίλων εταιρειών ή σε έναν προμηθευτή, όπως εξηγείται παραπάνω. Αυτές οι θυγατρικές θα αντιμετωπίζουν τις προσωπικές σας πληροφορίες ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου και με όλη την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και θα επεξεργάζονται αυτές τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς και εντός των όρων που ορίζονται Εδώ.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εάν απαιτείται από το νόμο ή την απαίτηση μιας αρμόδιας αρχής.
Εκτός από τα παραπάνω, ενδέχεται από καιρό σε καιρό να εργαστούμε για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με προσεκτικά επιλεγμένες τρίτες εταιρείες/οργανισμούς (έξω από τη Living Pure Natural για να μοιραστούν τις ευκαιρίες μαζί σας. Εάν το κάνουμε αυτό, θα σας ενημερώσουμε κατά τη στιγμή των πρωτοβουλιών αυτών που, εάν αποφασίσετε να υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, θα κοινοποιηθούν σε αυτές τις επιλεγμένες εταιρείες/οργανισμούς και θα το πράξουν μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
Θα σας δοθεί πάντα η δυνατότητα να συναινέσετε (opt-in) στις πληροφορίες που μοιράζονται σύμφωνα με το τμήμα, και οι επιλεγμένες εταιρείες/οργανισμός θα προσδιοριστούν επαρκώς για να σας επιτρέψουν να κάνετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Εάν συναινείτε (opt-in) και στη συνέχεια επισκέπτεστε τους ιστοτόπους αυτών των εταιρειών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται με άλλο τρόπο τυχόν προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε αυτές. Σας συνιστούμε πάντα να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου των ιστότοπων τους πριν δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.
If you do consent (opt in) to receive these communications you may unsubscribe at any point in the future by contacting us as provided at section below.
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για έναν σκοπό που έχει καθοριστεί πριν από τη χρήση του ή όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να πάρετε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από την e σύμβαση ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για άλλους νομικούς σκοπούς.
Καθώς αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας, μπορεί να πουλάμε ή να αγοράζουμε καταστήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτές τις συναλλαγές, οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να είναι ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Επίσης, σε περίπτωση που αποκτηθεί Living Pure Natural ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, τα αρχεία δεδομένων που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες θα είναι ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.
Συγκατάθεση πελάτη (opt in-κατάργηση εγγραφής)
Αιτηθείτε: εμείς στη Living Pure Natural δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για κάποιο σκοπό που δεν έχει καθοριστεί προηγουμένως, εκτός αν έχουμε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεσή σας ή αν ο σκοπός αυτός απαιτείται από το νόμο.
Η συγκατάθεση για την παροχή προσωπικών πληροφοριών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την πώληση ενός προϊόντος σε εσάς, εκτός εάν οι ζητούμενες πληροφορίες απαιτούνται για την εκπλήρωση ενός ρητώς καθορισμένου και νόμιμου σκοπού.
Συγκεκριμένα, θα ζητήσουμε τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας (opt-in) πριν σας στείλουμε στο μάρκετινγκ.
Κατάργηση εγγραφής: ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη (γενικά επεξεργασία) των προσωπικών σας πληροφοριών από (i) επικοινωνώντας μαζί μας, όπως ορίζεται στο τμήμα, κατωτέρω, ή (ii) να μας γράφετε με τον προβλεπόμενο τρόπο (είτε μέσω email ή ταχυδρομικώς, είτε μέσω μηνυμάτων κειμένου κ. λπ.), όπως ορίζεται στις επικοινωνίες μας προς εσάς, ή σε συναφείς μορφές που μπορεί να έχετε υπογράψει (π.χ. για το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών μας),. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, όσον αφορά τη λειτουργία κατάργησης εγγραφής που σας διαθέτουμε, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ή το μέσο που εμφανίζεται στην ενότητα επικοινωνήστε μαζί μας.
Αν έχετε επιλέξει προηγουμένως να λαμβάνετε εμπορικές επικοινωνίες από εμάς σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ είστε επίσης μέλος του προγράμματος πίστης μας, αν η συμμετοχή σας σε τέτοιο σύστημα τελειώσει για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα το λάβουμε αυτό για να υπονοήσει μια αυτόματη αίτημα κατάργησης της εγγραφής και θα υποθέσουμε ότι έχουμε τη συνεχή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν διαγραφείτε συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην ενότητα παραπάνω.

Με τη συμμετοχή σας συμφωνείτε ότι η Living Pure Natural μπορεί να χρησιμοποιήσει το email που παρέχετε για να σας στείλει ενημερώσεις. Αυτό γενικά θα έχει τη μορφή ενημερωτικών δελτίων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε είναι για δημοσίευση με το προφίλ σας, το plugin που χρησιμοποιείται για την εγγραφή μέλους σε αυτόν τον ιστότοπο απαιτεί ένα email για να μπορεί να δημοσιευτεί. Διαφορετικά, δεν πουλάμε ή μοιραζόμαστε τη λίστα συνδρομητών μας. Για να εξαιρεθείτε από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον admin μόλις ενωθεί. Θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε μεμονωμένες επικοινωνίες που σχετίζονται με εσάς περιστασιακά. Αυτό θα είναι γενικά να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες, προκειμένου να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή μας να κρατήσει μια ενημερωμένη λίστα συνδρομητών

Ακρίβεια των πληροφοριών

Εμείς στο Living Pure Natural κρατάμε τις προσωπικές πληροφορίες ως ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες, ανάλογα με τις ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του και τα συμφέροντα των πελατών μας.
Είστε υπεύθυνοι για την πληροφόρειά σας σχετικά με τις αλλαγές στις προσωπικές σας πληροφορίες και για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς και τρέχουσες.
Πρόσβαση και ενημέρωση προσωπικών πληροφοριών
Οι πελάτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή αντικειμένου (στην επεξεργασία) των προσωπικών σας πληροφοριών που αποθηκεύονται από εμάς και να λάβουν λογαριασμό της χρήσης και της γνωστοποίησής τους. Συνιστούμε ότι όλα τα αιτήματα των πελατών για πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούνται από το Living Pure Natural να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν και δεν θα επιβάλουμε μια επίσημη απαίτηση από αυτή την άποψη. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
Απαντώντας σε ένα αίτημα πελάτη (για πληροφορίες συνήθως θα γίνονται χωρίς ή ελάχιστο κόστος για τον πελάτη. Ωστόσο, το τέλος £10 για εύλογες δαπάνες που προκύπτουν μπορεί να χρεωθεί απαντώντας γραπτώς. Οι προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται παρέχονται στον πελάτη σε μορφή που είναι γενικά κατανοητή.
Τροποποιήσαμε τις προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων μας ή αλλού, όπως απαιτείται όταν ένα άτομο αποδεικνύει επιτυχώς την ανακρίβεια ή την έλλειψη πληρότητας των προσωπικών πληροφοριών. Μια τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την προσθήκη πληροφοριών και την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τις προηγούμενες πληροφορίες αγοράς ή να επιστρέψουμε πληροφορίες συναλλαγής.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος και αλλαγές στην πολιτική απορρήτου
Αυτή η πολιτική απορρήτου είναι αποτελεσματική από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας κατά καιρούς. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα αναρσουμε αυτές τις αλλαγές στην αρχική σελίδα μας, ώστε οι χρήστες μας να γνωρίζουν πάντα τις πληροφορίες που συλλέγουμε από αυτές, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες, εάν υπάρχουν, γνωστοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Η αρχική σελίδα στην παρούσα πολιτική απορρήτου σημαίνει την αρχική σελίδα της εταιρικής ιστοσελίδας της Living Pure Natural (σε σύντομη «ιστοσελίδα»), που βρίσκεται επί του παρόντος στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://livingpurenatural.com
Εάν σε οποιοδήποτε σημείο αποφασίσουμε ότι επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από ή εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική (παραπάνω) ή από αυτόν που δηλώνεται κατά τη στιγμή της συλλογής αυτών των πληροφοριών, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , εκτός αν δεν έχουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας έχουμε στη διάθεσή μας ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει. Θα προχωρήσουμε μόνο με αυτή τη χρήση, εάν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας σε σχέση με αυτές τις πρόσθετες προγραφές (που δεν έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως ή δεν είχαν συμπεριληφθεί προηγουμένως σε αυτήν την πολιτική.
Θέματα που αφορούν το Διαδίκτυο
Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Living Pure Natural διάφορες άλλες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους και λειτουργούν σε ιστοσελίδες ή σε πόρους του Διαδικτύου. Όταν κάνετε κλικ σε μία από αυτές τις συνδέσεις, επικοινωνείτε με άλλη τοποθεσία Web ή πόρο Internet. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τους άλλους δικτυακούς τόπους ή τους πόρους του Διαδικτύου ή τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη (επεξεργασία) των προσωπικών σας πληροφοριών.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των άλλων ιστότοπων για να μάθετε πώς συλλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Παιδιά

Ποτέ δεν θα συλλέξουμε ή θα πάρουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των δεκαέξι ετών (16) χωρίς να αποκτήσουμε πρώτα επαληθεύσιμη γονική συγκατάθεση. Εάν είστε κάτω των 16 ετών δεν θα πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι ένα άτομο κάτω των 16 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες χωρίς επαληθεύσιμη γονική συγκατάθεση (όπως μπορεί να συμβαίνει όταν οι πληροφορίες παρέχονται μέσω ενός από τους ιστότοπούς μας), θα αφαιρέσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες από τα αρχεία μας.

Συμμόρφωση με τον νόμο

Η Living Pure Natural έχει διαδικασίες για να λαμβάνει και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη Living Pure Natural πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με το χειρισμό των προσωπικών πληροφοριών κάθε παράπονο ή έρευνα θα πρέπει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναφέρονται στην ενότητα παρακάτω.
Η Living Pure Natural ερευνά όλες τις καταγγελίες. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν ανάλογα, εάν διαπιστωθεί ότι η καταγγελία είναι δικαιολογημένη, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του θέματος, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της τροποποίησης των πολιτικών και των πρακτικών του.
Επικοινωνία μαζί μας
Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές συλλογής δεδομένων που περιγράφονται στο παρόν, επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:
Μέσω email [email protected]
Σας Υπενθυμίζεται να μην στέλνετε με μη κρυπτογραφημένα μέσα (όπως email) ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ. λπ.

Συμμόρφωση ΓΚΠΔ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20 Απριλίου 2018

Περιηγώντας τον ιστότοπο www.livingpurenatural.com και άλλους ιστότοπους ή μίνι τόπους που ανήκουν στη Living Pure Natural (καθεμία από αυτές τις τοποθεσίες αναφέρεται ως “site”), συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πιστεύουμε ακράδαντα στην εμπιστευτικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάζουμε και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τη χρήση αυτών και τον τρόπο προστασίας αυτών των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε στον ιστότοπό μας;

Αν είστε απλά ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, η Living Pure Natural δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τη χρήση των cookies.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης, τον αριθμό τηλεφώνου, τα δεδομένα σύνδεσης και τα δεδομένα περιήγησης, τα προϊόντα που προβάλλονται, τις αξιώσεις και άλλες προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς.

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας των δεδομένων επισημαίνεται με αστερίσκο κατά τη συλλογή των δεδομένων. Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τις ενέργειές σας στον ιστότοπο.

Όταν?

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, ιδίως όταν:

Περιηγηθείτε στις τοποθεσίες και τις εφαρμογές μας και δείτε τα προϊόντα
δημιουργείτε, αλλάζετε ή αποκτάτε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό
Συμπληρώστε μια φόρμα επικοινωνίας ή εφαρμόστε στις θέσεις εργασίας μας
επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών μας
Αποδέκτες των δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται στους ιστοτόπους και τις εφαρμογές μας προορίζονται αποκλειστικά για τη Living Pure Natural .

Μπορούν να διαβιβασθούν σε εταιρείες που είναι θυγατρικές του ομίλου ή σε εταιρείες – υπεργολάβοι – οι οποίες Living Pure Natural χρήσεις για την παροχή υπηρεσιών. Κάθε αίτημα των παρόχων υπηρεσιών του να θέσουν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, οι πληροφορίες προστατεύονται από συμβάσεις οι οποίες απαιτούν από τους τρίτους να επεξεργάζονται τις πληροφορίες μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και με τις διατάξεις της παρούσας υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, με την εφαρμογή όλων των κατάλληλων μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να παρέχουμε, να διαχειριζόμαστε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να αναπτύσσουμε νέες και να προστατεύουμε τόσο τους χρήστες μας όσο και τους εαυτούς μας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για να σας στέλνουμε πληροφορίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και άλλα νέα και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Living Pure Natural , εφόσον αυτό συνάδει με την τοπική ισχύοντες νόμους.

Κοινωνικά δίκτυα

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων και των υπηρεσιών ή εφαρμογών που Living Pure Natural μέσω αυτών των κοινωνικών δικτύων μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή και την ανταλλαγή ορισμένων δεδομένων μεταξύ των κοινωνικών δικτύων και τη Living Pure Natural. Παρακαλούμε διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέγουν και να μας στέλνουν μέσω των ιστότοπων και των εφαρμογών τους, καθώς και τους σκοπούς χρήσης των δεδομένων σας, ιδίως τη διαφήμιση. Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ελέγχετε άμεσα τα κοινωνικά δίκτυα την προσβασιμότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση των δεδομένων σας από τα κοινωνικά δίκτυα για δικό τους σκοπό.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την απόδοσή του και να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

Ένα “cookie” είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που μπορούμε να παρέχουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν βρίσκεστε στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της προσωπικής σας ταυτότητας. Τα cookies μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις συνήθειες του προγράμματος περιήγησης στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να προσδιορίσουμε την προτιμώμενη τοποθεσία και τη γλώσσα του χρήστη και να τον κατευθύνουμε αμέσως στη σωστή Αρχική σελίδα όταν αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να μπορείτε να τα αρνηθείτε ή να περιορίσετε την αποδοχή σας από αυτά. Ωστόσο, αν θέλετε να ακυρώσετε όλα τα cookies του browser σας, δεν θα είστε σε θέση να απολαύσετε πλήρως όλες τις επιλογές που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας.

Ασφάλεια πληροφοριών

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να προστατευτούμε από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα ή οποιαδήποτε αλλοίωση, αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή αυτών των δεδομένων. Η Living Pure Natural περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες αποκλειστικά σε εργαζομένους που απαιτούν τέτοιες πληροφορίες για την εκτέλεση, την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας.

Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

www.livingpurenatural.com

ΒΡΕΤΑΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
43 Mottram Ντράιβ, Ναντγουιτς, Τσέσαϊρ, CW5 7NW,
Ηνωμένο Βασίλειο
Αριθ. εγγραφής εταιρείας: 07958628
Στείλτε μας email: [email protected]

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Juliuspromenade 46, 97070 Γούρμπουργκ
Τηλ: + 49 931 53335
Εγγραφή εταιρείας HRB NR. 9325
ΑΦΜ (ΦΠΑ ΕΕ): DE 253984813
Στείλτε μας email: [email protected]
Τροπολογίες

Η Living Pure Natural διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου πληροφοριών.